Visselblåsning
- har du nåt att berätta?

Rapportera om allvarliga missförhållanden.

Vår visselblåsarfunktion är till för att du ska kunna rapportera misstankar om grova missförhållanden, till exempel:

Visselblås-funktionen hanterar frågor som rör alla anställda. Om du har återkoppling angående företagets aktiviteter, börja med att diskutera det med din chef eller skicka e-post till info@tbprint.se. Visselblåsarna förblir anonyma under processen om inte annat anges.