Största möjliga intryck med minsta möjliga avtryck.

ISO 9001/14001

Vår klimatpåverkan

Som familjeägt tryckeri så är hållbarhet och framtid viktiga ledord för oss. Som en del av vårt klimatarbete har vi tagit fram en klimatrapport.

Denna rapport är baserad på GHG-protokollets riktlinjer som är ett globalt ramverk för redovisning av växthusgasutsläpp. Man kan redovisa utsläpp orsakade direkt av företaget såsom utsläpp från företagsfordon, elkonsumtion och uppvärmning av lokaler.

Man kan även välja att vidga ramen för de utsläpp man inkluderar i sin rapport till utsläpp som orsakas av till exempel material man köper, frakter och distribution av sålda produkter. Vi valde att direkt gå ett steg längre och inkluderade vårt inköpta material, för vi inser att det är där som vi kan påverka och minska vårt klimatavtryck mest framöver. 

Dokument

2

exempel

 ..är att guida våra kunder till att välja ett skonsammare material, som att välja pappersbaserade produkter istället för plast, samt att minska spillmängden genom att tänka på formatet, storlek och så vidare. 

Vår hållbarhetsgrupp

Vi är väldigt glada att fler och fler av våra kunder efterfrågar material och produkter som har en miljöprofil. Vi förstår att det som kund kan vara svårt att jämföra två likvärdiga material, och idag så jämför man främst pris.

Vi har därför satt upp en arbetsgrupp, med Lina i spetsen, för att du som kund hos TB ska kunna jämföra miljöbelastningen mellan olika material. Vi tror att du som kund tycker att miljöbelastningen är lika väsentlig som priset på produkten. Därför är vårt mål att göra detta så tydligt som möjligt redan när du får en offert.

Kontakta Lina direkt om du vill veta mera om vårt miljöarbete eller behöver hjälp med att göra miljövänliga val!

Linas fyra små tips som gör stora
saker för miljön.

Det finns ett bättre material

Det låter självklart. Att det finns mer eller mindre miljövänliga val. Men det gäller att välja med omsorg. För det är inte alltid det fungerar med det mest miljövänliga alternativet. Så materialkunskap är a och o. Samtidigt sker en snabb utveckling av nya bättre och miljövänliga material. Så det gäller att hålla sig ajour.

Originalen gör skillnad

Spill är inte bra för miljön. Mängden spill vi får beror på hur pass väl vi kan lägga upp era original på tryckarken eller på rullen. Därför kan ibland några få centimetrar ställa till det. Eller snarare, några få centimetrar kan faktiskt hjälpa oss att spara på materialåtgången. Så involvera oss gärna tidigt i processen.

Är det alltid bråttom?

Bråttom är både en tidstjuv och en miljöbov. Bråttom innebär att vi inte kan samköra projekt. Bråttom innebär också att vi måste byta mellan material i maskinerna i onödan. Varje byte betyder spill och spill är inte bra. Och bråttom innebär ibland dåliga transportval. I slutändan blir bråttom en onödig kostnadstjuv för er.

Vilken väg ska vi ta?

Det ligger i vårt uppdrag att försöka erbjuda er det mest miljövänliga transportsättet. Men tillsammans kan vi försöka hitta vägar att minska tillfällena. Går det att samordna inköpen? Kan vi packa det annorlunda? Ska vi titta på ett annat mindre skrymmande material?

I vårt system och e-plattform Workpile kan vi tillsammans titta på hur inköpen och transporterna ser ut och försöka optimera både kostnader och minska avtrycket. Win win.