Skip to main content

Hållbarhet

Vår klimatpåverkan

Hållbarhet

Som familjeägt tryckeri så är hållbarhet och framtid viktiga ledord för oss. Som en del av vårt klimatarbete har vi tagit fram en klimatrapport för produktionsåret 2020. Denna rapport är baserad på GHG-protokollets riktlinjer som är ett globalt ramverk för redovisning av växthusgasutsläpp. Man kan redovisa utsläpp orsakade direkt av företaget såsom utsläpp från företagsfordon, elkonsumtion och uppvärmning av lokaler. Man kan även välja att vidga ramen för de utsläpp man inkluderar i sin rapport till utsläpp som orsakas av till exempel material man köper, frakter och distribution av sålda produkter. Vi valde att direkt gå ett steg längre och inkluderade vårt inköpta material, för vi inser att det är där som vi kan påverka och minska vårt klimatavtryck mest framöver. Två exempel på åtgärder är att guida våra kunder till att välja ett skonsammare material (pappersbaserade produkter istället för plast) samt att minska spillmängden.

Vi är väldigt glada att fler och fler av våra kunder efterfrågar material och produkter som har en miljöprofil. Vi förstår att det som kund kan vara svårt att jämföra två likvärdiga material, och idag så jämför man främst pris. Vi har därför satt upp en arbetsgrupp för att du som kund hos TB ska kunna jämföra miljöbelastningen mellan olika material. Vi tror att du som kund tycker att miljöbelastningen är lika väsentlig som priset på produkten. Därför är vårt mål att göra detta så tydligt som möjligt redan när du får en offert. Om du vill veta mera om vårt miljöarbete kontakta lina@tbprint.se

Kompensation

Vi har valt att klimatkompensera för våra koldioxidutsläpp via FN:s klimatprogram, Climate Neutral Now. Här kan företag av olika storlek stödja projekt som driver förnyelsebara energilösningar i utvecklingsländer. Genom programmet har vi köpt klimatkompensation motsvarande våra beräknade utsläpp för hela 2020. Vi ser det som ett långsiktigt åtagande som ska leda till att vi successivt minskar vår klimatpåverkan samtidigt som vi bidrar till en hållbarare utveckling runtom i världen.

Framtid

Målet för TB är att alla våra pappersprodukter ska vara FSC märkta vilket innebär att pappersmassan i produkten delvis kommer från ett hållbart skogsbruk. Ett annat ambitiöst mål vi har är att göra klimatpåverkan från produkten du köper av oss lika lättillgänglig som priset. Det skulle bli tydligare för kunden vad den betalar för och varför en mer hållbar produkt därmed är något dyrare.

Ska vi komma någonstans så krävs åtgärder. Förutom de självklara att vi till exempel försöker minska vår elförbrukning och använda fossilfria fordon så tar vi oss an den roligaste och största utmaningen. Vi ska tillsammans med våra kunder hitta bättre alternativ på material, hitta format som minskar spillet och optimera transporterna. Allt det där ”tillsammans” som i slutändan gör att ni får en likvärdig produkt som är bättre för klimatet och miljön.

Med minimalt avtryck

Trycksaker har en miljöpåverkan. Vi kan inte blunda för det. Men påverkan är mindre än vad de flesta tror.

Dock har vi ett ansvar. Ett ansvar att hela tiden bli bättre. Bättre på att hitta och erbjuda miljövänliga material. Bättre på att minimera vår miljöpåverkan när vi trycker. Och bättre på att hjälpa våra kunder att göra bättre val.

Vi är ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 certifierade.

Scrolla ner för miljövänliga tips!

Fyll din miljöbox

Vi har en miljöbox som vi fyller med de senaste och mest miljövänliga alternativen. Vi skickar gärna en till dig. Men vi skickar den inte hur som helst. För vi fyller den med de material som passar er bäst.  Så ring eller mejla oss. Tillsammans gör vi skillnad. >>

Fyra små tips som gör stora saker för miljön

Det finns ett bättre material

Det låter självklart. Att det finns mer eller mindre miljövänliga val. Men det gäller att välja med omsorg. För det är inte alltid det fungerar med det mest miljövänliga alternativet. Så materialkunskap är a och o. Samtidigt sker en snabb utveckling av nya bättre och miljövänliga material. Så det gäller att hålla sig ajour.

Är det alltid bråttom?

Bråttom är både en tidstjuv och en miljöbov. Bråttom innebär att vi inte kan samköra projekt. Bråttom innebär också att vi måste byta mellan material i maskinerna i onödan. Varje byte betyder spill och spill är inte bra. Och bråttom innebär ibland dåliga transportval. I slutändan blir bråttom en onödig kostnadstjuv för er.

Tänk material när ni skapar originalen

Spill är inte bra för miljön. Mängden spill vi får beror på hur pass väl vi kan lägga upp era original på tryckarken eller på rullen. Därför kan ibland några få centimetrar ställa till det. Eller snarare, några få centimetrar kan faktiskt hjälpa oss att spara på materialåtgången. Så involvera oss gärna tidigt i processen.

Vilken väg ska vi ta?

Det ligger i vårt uppdrag att försöka erbjuda er det mest miljövänliga transportsättet. Men tillsammans kan vi försöka hitta vägar att minska tillfällena. Går det att samordna inköpen? Kan vi packa det annorlunda? Ska vi titta på ett annat mindre skrymmande material? I vårt system e-plattform Workpile kan vi tillsammans titta på hur inköpen och transporterna ser ut och försöka optimera både kostnader och minska avtrycket. Win win.