Med minimalt avtryck

Trycksaker har en miljöpåverkan. Vi kan inte blunda för det. Men påverkan är mindre än vad de flesta tror.

Dock har vi ett ansvar. Ett ansvar att hela tiden bli bättre. Bättre på att hitta och erbjuda miljövänliga material. Bättre på att minimera vår miljöpåverkan när vi trycker. Och bättre på att hjälpa våra kunder att göra bättre val.

Vi är ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 certifierade.

Scrolla ner för miljövänliga tips!

Fyll din miljöbox

Vi har en miljöbox som vi fyller med de senaste och mest miljövänliga alternativen. Vi skickar gärna en till dig. Men vi skickar den inte hur som helst. För vi fyller den med de material som passar er bäst.  Så ring eller mejla oss. Tillsammans gör vi skillnad. >>

Fyra små tips som gör stora saker för miljön

Det finns ett bättre material

Det låter självklart. Att det finns mer eller mindre miljövänliga val. Men det gäller att välja med omsorg. För det är inte alltid det fungerar med det mest miljövänliga alternativet. Så materialkunskap är a och o. Samtidigt sker en snabb utveckling av nya bättre och miljövänliga material. Så det gäller att hålla sig ajour.

Är det alltid bråttom?

Bråttom är både en tidstjuv och en miljöbov. Bråttom innebär att vi inte kan samköra projekt. Bråttom innebär också att vi måste byta mellan material i maskinerna i onödan. Varje byte betyder spill och spill är inte bra. Och bråttom innebär ibland dåliga transportval. I slutändan blir bråttom en onödig kostnadstjuv för er.

Tänk material när ni skapar originalen

Spill är inte bra för miljön. Mängden spill vi får beror på hur pass väl vi kan lägga upp era original på tryckarken eller på rullen. Därför kan ibland några få centimetrar ställa till det. Eller snarare, några få centimetrar kan faktiskt hjälpa oss att spara på materialåtgången. Så involvera oss gärna tidigt i processen.

Vilken väg ska vi ta?

Det ligger i vårt uppdrag att försöka erbjuda er det mest miljövänliga transportsättet. Men tillsammans kan vi försöka hitta vägar att minska tillfällena. Går det att samordna inköpen? Kan vi packa det annorlunda? Ska vi titta på ett annat mindre skrymmande material? I vårt system e-plattform Workpile kan vi tillsammans titta på hur inköpen och transporterna ser ut och försöka optimera både kostnader och minska avtrycket. Win win.